L o a d i n g
NEW MYTH VS FACT
MYTH: Women do not enjoy equal rights with men in Turkey

ASK YOUR QUESTION

 

REFERENCES

Karl D. Borchart, “Topluluk Hukukunun ABC’si”, Delegation of the European Commission to Turkey, 1995.

P. Craig ve G. De Burca, “EU Law; Text, Cases and Materials”, Oxford University Press, 1998.

Economic Development Foundation, Müktesebat Uyum Serisi, “AB Mevzuatına Uyumun Ekonomik, Siyasi ve Sosyal Yaşama Etkileri”, IKV Publications, May 2001.

Economic Development Foundation, Müktesebat Uyum Serisi, “Avrupa Birliği’nin Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası ve Türkiye’nin Uyumu”, IKV Publications, May 2002.

Economic Development Foundation Müktesebat Uyum Serisi, “Kişilerin Serbest Dolaşımı Müktesebatı ve Türkiye’nin Uyumu”, IKV Publications, October 2002.

Economic Development Foundation Müktesebat Uyum Serisi, “Avrupa Birliği’nin Gümrük Birliği, Malların Serbest Dolaşımı, Ortak Dış Ticaret Politikaları ve Türkiye’nin Uyumu”, IKV Publications, Mart 2002.

Economic Development Foundation, “AB ve Türkiye-AB İlişkileri Temel Kavramlar Rehberi”, Publication N.172, May 2003.

Senem Aydın, Economic Development Foundation, “Türkiye’nin Tam Üyeliğinin Avrupa Birliği’ne ve Türkiye’ye Katkıları”, Publication N. 168, May 2002.

Senem Aydın and Can Köstepen, Economic Development Foundation, “AB Tam Üyeliğinin Türkiye Vatandaşlarına Sağlayacağı Faydalar”, Publication N. 173, October 2003.

Bahadır Kaleağası, “Avrupa Yolunun Haritası, Brüksel Seyir Defteri”, Dünya Yayıncılık, March 2003.

Hüseyin Pazarcı, “Uluslararası Hukuk Dersleri, II. Kitap”, Turhan Bookshop, January 1998.

Gürol Özcüre, “Avrupa Birliği’nin Sosyal Politikası ve Türkiye”, Derin Yayınları, İstanbul, 2010.

Gülören and Ünal Tekinalp (Atamer/Oder/Oder/Okutan), “Avrupa Birliği Hukuku”, Beta Yayınevi, Istanbul 2000.

Brian White, “Understanding European Foreign Policy”, Palgrave, 2001.