Y ü k l e n i y o r
AB Bilgi Merkezleri
Avruba Birliği Türkiye Delegasyonu
EN YENİ DOĞRU BİLİNEN YANLIŞ
YANLIŞ: Avrupa Sağlık Birliği iyi işlememektedir.

SİZ SORUN

 

ÖN SÖZ

İktisadi Kalkınma Vakfı tarafından yenilenmiş ve güncellenmiş hali Şubat 2014’te yayımlanan “AB ve Türkiye-AB İlişkilerinde Doğru Bilinen Yanlışlar” isimli çalışmamızı günün ihtiyaçları ve daha fazla kişiye ulaşma imkânları değerlendirilerek bir web sayfasına dönüştürdük. İnteraktif olan bu web sitemizde sadece yayınımızda yer alan bilgilere erişmekle kalmayacak, aklınızdaki soruları, yargıları bize doğrudan iletebilecek ve yanıtlarını web sitemizden izleyebileceksiniz.


Yayınımızda olduğu gibi web sitemizde de tüm içerik İKV Uzman kadrosunun değerli bilgi birikimi ile hazırlanmaktadır. Bunun yanında web sitemizin hayata geçirilmesi Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından Türkiye’de AB Bilgi Merkezleri Ağı’nın Güçlendirilmesi Projesi çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.


Basit bir dil ve kolay erişilebilir formatta hazırlamaya özen gösterdiğimiz web sitemizin AB ve Türkiye-AB ilişkileri konusunda doğru, güvenilir ve hızlı bir bilgi kaynağı olarak bilgi eksikliği ve ön yargılarla şekillenen, sıklıkla tekrarlandığı için de yaygınlaşan “yanlış” algılamaların “doğru”lara dönüşmesine katkıda bulunacağını umuyoruz.

 

İktisadi Kalkınma Vakfı