Y ü k l e n i y o r
AB Bilgi Merkezleri
Avruba Birliği Türkiye Delegasyonu
EN YENİ DOĞRU BİLİNEN YANLIŞ
YANLIŞ: Avrupa Sağlık Birliği iyi işlememektedir.

SİZ SORUN

 

KAYNAKÇA

Karl D. Borchart, “Topluluk Hukukunun ABC’si”, Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği, 1995.

P. Craig ve G. De Burca, “EU Law; Text, Cases and Materials”, Oxford University Press, 1998.

İktisadi Kalkınma Vakfı Müktesebat Uyum Serisi, “AB Mevzuatına Uyumun Ekonomik, Siyasi ve Sosyal Yaşama

Etkileri”, İKV Yayınları, Mayıs 2001.

İktisadi Kalkınma Vakfı Müktesebat Uyum Serisi, “Avrupa Birliği’nin Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası ve Türkiye’nin Uyumu”, İKV Yayınları, Mayıs 2002.

İktisadi Kalkınma Vakfı Müktesebat Uyum Serisi, “Kişilerin Serbest Dolaşımı Müktesebatı ve Türkiye’nin Uyumu”, İKV Yayınları, Ekim 2002.

İktisadi Kalkınma Vakfı Müktesebat Uyum Serisi, “Avrupa Birliği’nin Gümrük Birliği, Malların Serbest Dolaşımı, Ortak Dış Ticaret Politikaları ve Türkiye’nin Uyumu”, İKV Yayınları, Mart 2002.

İktisadi Kalkınma Vakfı, “AB ve Türkiye-AB İlişkileri Temel Kavramlar Rehberi”, Yayın No: 172, Mayıs 2003.

Senem Aydın, İktisadi Kalkınma Vakfı, “Türkiye’nin Tam Üyeliğinin Avrupa Birliği’ne ve Türkiye’ye Katkıları”, Yayın No: 168, Mayıs 2002.

Senem Aydın ve Can Köstepen, İktisadi Kalkınma Vakfı, “AB Tam Üyeliğinin Türkiye Vatandaşlarına Sağlayacağı Faydalar”, Yayın No: 173, Ekim 2003.

Bahadır Kaleağası, “Avrupa Yolunun Haritası, Brüksel Seyir Defteri”, Dünya Yayıncılık, Mart 2003.

Hüseyin Pazarcı, “Uluslararası Hukuk Dersleri, II. Kitap”, Turhan Kitabevi, Ocak 1998.

Gürol Özcüre, “Avrupa Birliği’nin Sosyal Politikası ve Türkiye”, Derin Yayınları, İstanbul, 2010.

Gülören ve Ünal Tekinalp (Atamer/Oder/Oder/Okutan), “Avrupa Birliği Hukuku”, Beta Yayınevi, İstanbul 2000.

Brian White, “Understanding European Foreign Policy”, Palgrave, 2001.