Y ü k l e n i y o r
AB Bilgi Merkezleri
Avruba Birliği Türkiye Delegasyonu
EN YENİ DOĞRU BİLİNEN YANLIŞ
YANLIŞ: Avrupa Sağlık Birliği iyi işlememektedir.

SİZ SORUN

 

DBY HAKKINDA

Güncellenmiş ve geliştirilmiş ikinci baskısı Şubat 2014’te yayımlanan “Avrupa Birliği ve Türkiye-AB İlişkileri Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar” isimli kitapçığımızın ilk baskısından bu yana geçen on yıl içerisinde AB ve Türkiye-AB ilişkileri hakkında çok sayıda bilgilendirme ve farkındalık artırma faaliyeti gerçekleştirilmiş, yayın yapılmış ve yeni uzmanlar yetişmiştir. Tüm bunlara rağmen yayınımızın ilk baskısından bu yana mevcut olan bilgi eksikleri ve bunlardan kaynaklanan yanlış algıların zamanla istenilen ölçüde azalmadığına, Türkiye ile AB arasındaki ilişkiler derinleştikçe bunlara yeni yargıların, görüşlerin ve soruların eklendiğine şahit olduk.


Bu gerçekten yola çıkarak İKV olarak içeriğini güncelleyerek ve gündemdeki tartışma konularını ekleyerek, yenilenmiş ve geliştirilmiş yeni yayınımızın daha geniş kitlelerce erişilebilir olması, , vatandaşlarımızın aklındaki yeni soruları doğrudan ileterek bilgi alabilecekleri bir mekanizma yaratılması amacıyla “AB ve Türkiye-AB İlişkilerinde Doğru Bilinen Yanlışlar” isimli web sitemizi oluşturduk.


Web sitemizde “Ne yaparsak yapalım AB bizi almaz”, “AB bir Hıristiyan Kulübü’dür”, “AB üyeliği ile örf, adet, ahlak ve toplumsal kimliğimiz yok olacak” gibi uzun süredir gündemde olan kanıksanmış yargıların yanı sıra özellikle üyelikle ilgili olarak “AB üyeliği ile birlikte ulusal egemenlik haklarımız Brüksel’e devredilecek”, “Tam üyelik sonrasında Türkiye’nin dış politikasını AB belirleyecek”, “AB üyeliği Türk tarımını bitirecek” gibi doğru bilinen yanlışlara yer verdik. Bunun yanında AB’nin işleyişine yönelik yanlışları düzeltmeye çalışırken son dönemde sıkça dile getirilen ekonomik krizin AB’nin sonu olacağı ya da İngiltere bile çıkmak isterken bizim neden AB’ye girmek istediğimiz gibi konuları da ele aldık.


Türkiye ile AB arasındaki ikili ilişkilerin gelişmesine paralel olarak ortaya çıkan yeni soruların, doğru kabul edilen yanlışların da hızla ve güvenilir biçimde cevaplanabilmesi için web sitemiz interaktif bir yapıda oluşturuldu. Dolayısıyla web sitesi üzerinden yöneltilecek tüm sorular en kısa sürede İKV uzmanlarınca cevaplanarak kamuoyuyla paylaşılacaktır.


Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından Türkiye’de AB Bilgi Merkezleri Ağı’nın Güçlendirilmesi Projesi çerçevesinde hayata geçirilen web sitemiz, ülkemizin AB üyelik yolunda ve sonrasında doğru, güvenilir ve hızlı bir başvuru kaynağı olarak tüm vatandaşlarımızın dikkatine sunulmaktadır. Nobel ödüllü Fransız yazar Claude Simon'un dediği gibi “algı kusurlu ve eksik, hafıza seçicidir ve sonunda ancak yazı dönüştürür”. Tüm İKV uzmanları olarak temennimiz hazırladığımız bu yayının mevcut 'yanlışların' yerini doğruların alacağı dönüşüme katkı sağlamasıdır.