Y ü k l e n i y o r
AB Bilgi Merkezleri
Avruba Birliği Türkiye Delegasyonu
EN YENİ DOĞRU BİLİNEN YANLIŞ
YANLIŞ: Avrupa Sağlık Birliği iyi işlememektedir.

SİZ SORUN

 

BAĞLANTILAR

Avrupa Birliği Adalet Divanı
http://curia.eu.int

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home

Avrupa Komisyonu
http://ec.europa.eu/index_en.htm

Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu
http://www.avrupa.info.tr/tr/en/ana-sayfa.html

Avrupa Konseyi
http://www.coe.int

İktisadi Kalkınma Vakfı
http://www.ikv.org.tr

T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı
http://www.ab.gov.tr

T.C. Ekonomi Bakanlığı
http://www.ekonomi.gov.tr

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
http://www.sanayi.gov.tr

T.C. Dışişleri Bakanlığı
www.mfa.gov.tr

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
http://www.tubitak.gov.tr

Türkiye İstatistik Kurumu
http://www.tuik.gov.tr

United Nations Conference for Trade and Development
http://www.unctad.org